C.N.I.P.T Șimleu Silvaniei

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Șimleu Silvaniei

Geografie

Şimleu Silvaniei este situat în partea de vest a judeţului Sălaj, la o distanță de 29 km pe şoseaua naţională D.N. 1H faţă de municipiul Zalău, reşedinţa judeţului Sălaj. Împreună cu localităţile rurale componente: Bic, Cehei şi Pustă, ocupă o suprafaţă de 62,26 km2 sub Măgura Şimleului, în bazinul hidrografic al Crasnei. Șimleu Silvaniei este denumit în maghiară Szilagysomlyo, în idiş Shamloya iar în germană Schomlenmarkt.

Este aşezat în lunca şi terasele a II-a şi a III-a ale Văii Crasna, fiind dominat în partea de nord de masivul Măgurii Şimleului, rămăşită a unui vechi lanţ cristalin, având aspect de muncel şi o altitudine maximă de 597m. Dealurile premontane din împrejurimile oraşului au aspectul unor culmi domoale, în cea mai mare parte despădurite.

Se învecinează cu localităţile:

  • la Est cu satul Pericei, comuna Pericei
  • la Nord – Est cu satul Badacin, comuna Pericei
  • la Nord cu satul Giurtelecul Şimleului, comuna Maieriste
  • la Nord – Vest cu satul Uileacu Şimleului şi satul Cristelec, comuna Maieriste
  • la Vest cu satul Bilghezd, comuna Nuşfalău
  • la Sud – Vest cu satul Nuşfalău, comuna Nuşfalău
  • la Sud cu satele Huseni şi Ratin, comuna Crasna
  • la Sud – Est cu satul Crasna, comuna Crasna.

Râul Crasna, al doilea râu important al judeţului Sălaj, care izvorăşte din Înşeuarea Oşeană, aflată între Munţii Meseş şi Munţii Plopiş, influenţează în mod direct relieful oraşului, fiind principalul agent modelator al acestuia.