Balta Cehei

Lacul Cehei, una din cele mai frumoase rezervații naturale din Sălaj, se află în lunca râului Crasna, în partea nord-vestică a satului Cehei, la 4 km distanță față de orașul Șimleu Silvaniei, între drumul județean (DJ108F) Cehei – Uileacu Șimleului și calea ferată Șimleu – Sărmășag.

Este amplasat la altitudinea de 198 m și intră în categoria lacurilor de deal și podiș. A luat naștere în formațiuni aluvionare cuaternare, care se suprapun unor depozite de argile și marne pontiene, având diametru de 623 x 422,5 m și adâncime maxima de 2,6 m.

Numit și Lacul fără fund, Balta Cehei este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip floristic și faunistic pe o suprafață de 18,20 ha) fiind în teritoriul administrativ al orașului Șimleu Silvaniei.

Rezervația naturală a fost creată în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei (arbori, arbuști, ierburi, flori) și faunei sălbatice. Flora este constituită din specii arboricole de răchită căprească (Salix caprea), zălog (Salix cinerea) sau arin (Alunus glutinosa).

Vegetația ierboasă are în componență mai multe specii de plante higrofite, dintre care unele protejate la nivel european astfel: feriga de apă (Nephrodiun thelypestris), iarba broaștelor (Hydrocharis morsus-ranae), buzdugan de apă (Sparganium simplex), mirgău (Scutellaria galericulata), boglari (Ranunculus sceleratus), sânziene (din specia Galium uliginosum), mană de apă (Glyceria maxima), otrățel (Utricularia vulgaris), trestie (Phragmites australis), papură (Typha) sau mușchi natant (Riccia fluitans).

Lumea animalelor este reprezentată de câteva specii faunistice rare (unele aflate pe lista roșie a IUCN, printre care: stârc pitic (Ixobrychus minutus), lăcar mare (Acrocephalus arundinaceus), găinușa de baltă (Gallinula Chloropus), barza albă (Ciconia ciconia) sau mai multe specii de rațe, printre care și o specie cunoscută sub denumirea de rață mare ( Anas platyrhynchos), buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina veriegata), buhaiul de baltă cu burta roșie (Bombina bombina), tritonul cu creastă (Triturus cristatus), gușter (Lacerta viridis); specii de crustacee, precum și mai multe insecte din ordinul coleopterelor și heteropterelor.

Adresa: La 4 km de Șimleu Silvaniei, între drumul județean (DJ108F) Cehei – Uileacu Șimleului și calea ferată Șimleu – Sărmășag, județul Sălaj