Biserica Reformată

În Șimleul Silvaniei catolicii s-au convertit în număr mic, reformații fiind nevoiți să își ridice propria biserică. Primul lăcaș a fost construit probabil în sec XVI din nuiele și a fost acoperit cu paie.

Biserica, incendiată de turco-tătari în 1666, este reconstruită în 1670 pe fundație de piatră, la fel şi clopotnița. Între 1685 și 1686 sunt întăriți pereții și este acoperită cu șindrilă. În 1688 este renovată și clopotnița în care se montează două clopote noi. În 1703 biserica este distrusă de trupele austriece, fiind reconstruită între 1729 și 1736. Noua biserică acoperită cu șindrilă are un turn din lemn, înlocuit în 1815 cu unul din piatră, înalt de 27 m.

În 1917 sunt recvirate ambele clopote. Tavanul casetat, împodobit cu motive populare, a fost făcut în 1737 de Pataki Janos, orga în 1769 de Johannes Hahn, iar ceasul din turn în 1817.

Adresa: Strada Salcâmului, nr. 5, Șimleu Silvaniei, județul Sălaj
Telefon: +40 260 674 038