Climă

Trăsăturile climatice ale orașului sunt condiționate de factori generali și locali. În linii mari, ținutul se încadrează în sectorul cu climă temperată, cu ușoare influențe oceanice. De aici rezultă prezența unor temperaturi medii anuale de aproximativ 9 grade Celsius și o amplitudine ce variază între 19,3 si 27,6 grade Celsius.

Aspectul depresionar al reliefului favorizează pătrunderea dinspre S-S.E. a maselor de aer și stagnarea lor, având drept consecință apariția fenomenelor de inversiune termică. În afară de inversiunile de temperatură mai sunt caracteristice brumele timpurii iar uneori și cele târzii, un număr redus de zile cu ceață ăi umiditate ridicată de vale în raport cu versanții.

Cantitatea medie anuală a precipitațiilor este de 700 mm, cu un maxim în lunile iunie-iulie și cu un minim în martie. Vânturile cele mai frecvente bat din sectorul V – N.V. și aduc cu ele umezeală.

În partea estică a orașului au fost descoperite izvoare termale. Temperatura apei are 40 grade Celsius și un conținut de săruri asemănător cu cel de la băile Boghiș. Izvorul este legat de falia râului Crasna, falie ce continuă până în apropierea localității Supuru de Jos.