Consimțământ pentru prelucrarea datelor

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi a celui tipărit, Primaria Oraşului Şimleu Silvaniei/Fundaţia Báthori István are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: în condiţiile pandemiei SARS-COV-2 în legătură cu participarea dvs. la programele Zilelor Báthory – Báthory Fest.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru organele sanitare de supraveghere a pandemiei SARS-COV-2. Refuzul dvs. determină pe organizatori, să refuze participarea dvs. la aceste programe. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

  • în caz de depistarea a unei infecţii SARS-COV-2 printre participanţi la program, la depistarea contacţilor acestuia.

Consimțământul meu în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor personale este acordat pentru scopul menționat și declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016: dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare. Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus, în scopurile descrise în prezenta. Datele dvs. vor fi şterse după 30 de zile.