Cursuri pentru părinți în Șimleu Silvaniei

Pentru a răspunde standardelor impuse de comunitate în ceea ce priveşte

valorile şi responsabilităţile familiei, vis-a-vis de personalitatea copilului, asistăm la

dezvoltarea unor iniţiative de organizare a unor cursuri sau programe pentru părinţi,

majoritatea susţinându-se în cadre organizate de către persoane specializate. Aceste a încearcă să răspundă nevoilor părinţilor sau viitorilor părinţi de dobândire a unor abilităţi necesare creşterii şi educării copilului.

Cu intenţia ca fiecare copil să beneficieze de educaţie şi instrucţie conform

posibilităţilor şi particularităţilor sale, părinţii trebuie antrenaţi în acest demers.

Familia îl pregăteşte pe copil pentru integrarea în societate, orientându-l spre lumea

cunoaşterii, a activităţilor curente, iniţiindu-l în deprinderi fundamentale. Fără o susţinere afectivă, fără un ansamblu de activităţi, de achiziţii şi experienţe, întâlnirea copilului cu societatea va fi cu atât mai violentă, iar procesul de instrucţie şi educaţie ar deveni inoperant.

Se ştie că familia reprezintă una din cele mai vechi forme de comunitate umană, ce asigură menţinerea continuităţii biologice, culturale a societăţii, satisfacerea nevoilor personale, asigurând sentimentul siguranţei, menţinerii și dezvoltării personalităţii.

Mai multe detalii …infotour simleusilvaniei-cnipt