Istorie

Șimleu Silvaniei a fost atestat documentar prima dată în anul 1251 când, într-un act emis la Alba-Iulia, se amintește de Vathasomlyowa, prima denumire cunoscută a localității.

In 1429 devine târg cunoscut sub denumirea de oppidum Somllyo, iar la 1854 este cunoscut ca Szilagy-Somlyo.

Istoria medievală a Șimleului este strâns legată de familia Báthory, familie princiară care a jucat roluri importante in istoria transilvăneană. Cetatea Șimleu intră în posesia familiei mai sus amintite în urma căsătoriei lui Bathory Laszlo cu Medgyesaljai Anna, în anul 1351.

Cetatea Șimleului a fost de-a lungul istoriei reședința principilor ardeleni din familia Báthory, fiind teatru de război pentru armatele turcești care în anul 1660 au incendiat orașul. A fost și un centru important vizat de răsculații curuti și locul de unde generalul Iosif Bem a pornit, în anul 1848, acțiunile militare pentru ocuparea orașelor de pe Someș: Jibou, Dej și Cluj.

După 1817 Șimleul devine și un centru al intelectualității românești, găzduind o școală primară românească, vicariatul greco-catolic, departamentul sălăjean al Astrei, tipografia româneasă Victoria etc., aflându-se sub semnul marelui cărturar Simion Bărnuțiu. Aici s-a construit în 1916 localul gimnaziului romano-catolic în care s-a deschis primul liceu românesc din Sălaj, în anul 1919.

Istoria orașului este cu mult mai veche decât anul 1251, acest ținut făcând parte din statul lui Burebista și Decebal, conform descoperirilor arheologice făcute pe dealul Măgura Șimleului. Un exemplu în acest sens este tezaurul dacic de argint descoperit la Cehei, datând de la sfârșitul sec. al II – lea î.Hr , care pune în lumină existența unei puternice așezări dacice, probabil antica Dacidava, pomenită de geograful Ptolomeu în al său „Îndreptar geografic”.

Descoperirile arheologice făcute pe teritoriul administrativ al orașului au scos la iveală și un bogat material ce a aparținut civilizației Metanasta Jazyg. Două tezaure formate din piese de aur descoperite la Șimleu, datate din secolul al V-lea, se află în prezent expuse la muzeele de istorie din Viena și Budapesta.