La Şimleu Silvaniei, Ziua Şcolii „SILVANIA”!

  Motto: „ Educaţia este cea mai bună provizie pe care o poţi face pentru bătrâneţe”.

                                         Aristotel din Stagira (384-322 î.Hr.), savant şi filozof grec

Imediat după Sfintele Praznic al Pogorârii Sfântului Duh (Rusalii) şi după cel al Sfintei Treimi, Şcoala „SILVANIA” din Şimleu Silvaniei a fost, din nou, în sărbătoare. De data aceasta a fost, însă, „Ziua Şcolii”, petrecută într-o zi de marţi (10 iunie 2014), care – în ciuda cunoscutei superstiţii – a fost o zi frumoasă, cu mult soare şi voie bună, prielnică pentru desfăşurarea activităţilor programate întru cinstirea acestei prestigioase unităţi de învăţământ românesc, cea care are şi statutul de „şcoală europeană”, conferit de Guvernul României!

Activităţile au început cu un moment inedit, în modernul Centru de Documentare şi Informare al şcolii, cafeaua de dimineaţă, la care au fost invitaţi pensionarii şcolii (învăţătoare, profesori, personal nedidactic şi auxiliar), alături de personalul actual şi de invitaţi de seamă. În memoria celor plecaţi sus, în Cer, la dreapta Domnului, s-a ţinut un moment de reculegere… Profesoarele Angela Maria Lipo – directoare şi Marioara Ghile – directoare adjunctă, au reliefat importanţa organizării acestei festivităţi, în care, an de an, se sintetizează şi se fac cunoscute rezultatele instructiv – educative, ţinându-se permanenta legătură şi cu pensionarii şcolii, cei care au contribuit cu prisosinţă la ridicarea prestigiului acesteia. În acelaşi context, au vorbit şi: ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul oraşului Şimleu Silvaniei (fost elev al şcolii) şi prof. Marin Ştefan (pensionar al şcolii). Într-o atmosferă emoţionantă, au fost adresate felicitări şi mulţumiri, cu îmbrăţişări prieteneşti şi s-au depănat frumoasele amintiri…

Activităţile au continuat cu un careu festiv al elevilor, în care profesorii: Marioara Ghile, Simona Chimişliu – consilier şcolar şi educativ (coordonatoarea întregrului program) şi Gavril Lungu – şef al catedrei de educaţie fizică şi sport, au premiat câştigătorii la olimpiadele şi concursurile şcolare, precum şi participanţii la activităţile extracurriculare. În continuare, elevii claselor V-VIII, prinşi de mâini, au format un lanţ uman în jurul şcolii, sub deviza „Te îmbrăţişăm,  Silvania – şcoala inimilor noastre!”, în intonarea Imnului Şcolii, iar cei din clasele pregătitoare şi din clasele I-IV au participat la „carnaval” şi la „Ziua cărţilor deschise”. În această conjunctură, Batalionul 315 Artilerie „Simion Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei, prin lt.col. Gigi Dumbravă – comandant, a oferit peste 200 de cărţi de diferite genuri literare, care vor intra în bibliotecile claselor micilor învăţăcei. A urmat un interesant program cultural-artistic al claselor V-VIII, monitorizat de elevii: Alexia Hosu, Iasmina Lupou, Olimpiu Ardelean şi Andrei Oltean, cuprinzând: o paradă a unor personaje în diferite costume şi cu preferinţele de susţinere a interpreţilor, cântece (Daria Pop – a VII-a D, chitară; cor, clasa a V-a B (diriginte, Daniela Oltean); Paul Silaghi – a V-a C, vioară; Bodgan Hurban – a VI-a A, muzică populară; Gabriela Sabadîş – a VI-a C, Iasmina Lupou, Andreea Rus – ambele a VI-a B şi Cristina Santavan – a VI-a D, muzică uşoară; moment coregrafic – clasa a V-A (diriginte, prof. Doina Porcar); dans modern – trupa „Outloud Dance Crew” şi „Flash-mob” – reprezentanţi din toate clasele. Un juriu format din profesoare şi elevi, condus de prof. Szábó Marta a acordat diplome celor mai buni interpreţi.

Ziua Şcolii Silvania s-a încheiat cu două întreceri sportive între elevii absolvenţi şi profesori, în care fiecare jucător şi-a demonstrat calităţile tehnico-tactice. La handbal, profesoarele şi-au depăşit elevele cu scorul de 10-2 (!), iar la minifotbal, elevii i-au întrecut pe profesori cu scorul de 4-1 (?!), în aplauzele unanime ale întregii asistenţe.

Din nou, s-a auzit Imul Şcolii, cântat şi de cei prezenţi.

La mulţi ani, Şcoala SILVANIA!

                                                                                                                           Prof. Marin ȘTEFAN,

                                                                                                                     Publicist, Șimleu Silvaniei