Şcoală de primăvară cu tema ”Locuri ale memoriei Holocaustului în România”, la Șimleu Silvaniei

Un curs intensiv de cinci zile, în care vor fi analizate procesele de construcție a memoriei publice a Holocaustului în România postcomunistă, se va desfășura în cadrul Şcolii de primăvară cu tema ”Locuri ale memoriei Holocaustului în România”, care va avea loc în perioada 21-25 mai 2019, la Șimleu Silvaniei.

Programul se adresează studenţilor sau absolvenţilor cu licenţă pentru care Holocaustul prezintă un interes de cercetare. În acest sens, sunt așteptate candidaturi din partea studenţilor și masteranzilor din România care doresc să-și extindă perspectiva interdisciplinară asupra acestei tematici. Vor fi acordate 10 burse. Bursele acoperă costurile de cazare (într-un hotel de trei stele), masă și transport cu trenul sau autocarul în baza documentelor justificative. Nu există taxă de participare.

Şcoala de primăvară este organizată de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” în colaborare cu Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord, cursurile urmărind să exploreze nu numai relația dintre memorie și spațiu, concretizată în monumente comemorative și alte simboluri memoriale situate în peisaje urbane și rurale, ci și să dezvăluie moduri de reprezentare a Holocaustului. Scopul este de a scoate la iveală atât practicile oficiale, cât și cele alternative, de portretizare a memoriei publice în spații urbane și rurale. Vor fi prezentate discursuri care au animat construirea unor spații memoriale ale Holocaustului, precum şi raportarea publicului la memoria Holocaustului în România postcomunistă.

”Pe de o parte, școala noastră de primăvară intenționează să exploreze modul în care experiențele genocidale la care au fost expuşi evreii din România în perioada de maxim avânt a ideologiei antisemite sunt prezentate în spaţiul public în zilele noastre. Ne interesează în ce măsură memoria Holocaustului este prezentă în muzeele și expozițiile permanente dedicate perioadei celui de-al doilea Război Mondial sau în proiecte de dezvoltare culturală urbană şi rurală ca o modalitate de a facilita cunoaşterea Holocaustului în România. În acest sens, vom explora memoria contemporană a Holocaustului din România ridicând întrebări legate de relațiile de putere, comunicare și audiență, cultură publică și memorie, pe parcursul mai multor prelegeri și vizite de studiu în diferite locuri ale memoriei Holocaustului. Pe de altă parte, trecând dincolo de explorarea situaţiilor în care memoria Holocaustului îşi lasă amprenta asupra peisajelor contemporane din România, școala noastră de primăvară va dezvălui nu numai natura experiențelor urbane şi rurale legate de mecanismele de producere a memoriei și a modului în care publicul interacţionează cu „peisaje memoriale” ale Holocaustului în România, ci și varietatea practicilor prin care este (re)construită memoria publică a Holocaustului”,

transmit organizatorii.

Instituţii organizatoare: Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” & Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord
Coordonator de program: Sonia CATRINA, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel
Comitet de organizare: Ana BĂRBULESCU, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”; Sonia CATRINA, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”; Daniel STEJERAN, Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord.

Această Şcoală de primăvară este finanţată printr-un grant al Ministerului Cercetării şi Inovaţiei, CNCS – UEFISCDI (PN-III-P1-1.1-TE-2016-0811).

Text preluat: Sălajul pur și Simplu.