Stația: Cehei

Te afli în Cehei.

Știai că… Lacul Cehei este una din cele mai frumoase rezervații naturale din Sălaj?

Acesta este situat în apropierea localității Cehei, teritoriul administrativ al orașului Șimleu Silvaniei. Amplasat la altitudinea de 198 m, acest lac intră în categoria lacurilor de deal și podiș. Lacul Cehei a luat naștere în formațiuni aluvionare cuaternare, ce se suprapun unor depozite de argile și marne pontiene.

Acesta are un diametru de 623 x 422,5 m și o adâncime maximă de 2,6 m.

O altă atracție locală este biserica de lemn, care este inclusă pe noua listă a monumentelor istorice.

Conform șematismelor bisericii greco-catolice, în anul 1896, Cehei-ul era parohie ce aparținea de districtul Valcăului, biserica de lemn având hramul Sfinții Arhangheli, hram ce se păstrează până în prezent.

„1765. Scris-amu eu Popa Gheorghe” stă încrustat cu caractere chirilice în stânga și dreapta ușii, la intrarea în această biserică, însă, inscripția, nu lămurește în totalitate momentul edificării acesteia.

Se presupune că a fost ridicată în anul 1763 sau anul 1765, iar pictorul ar fi fost zugravul Nichita. Această biserică, este construită în întregime din lemn de stejar. Pictura acestei biserici, este una dintre cele mai bine păstrate picturi din Sălaj, în pronaos întâlnim scene din Judecata de Apoi. Pe bolta naosului sunt scene biblice, iar iconostasul are trei registre, ce sunt: cel de sus, este reprezentat pe Isus Hristos pe cruce, flancat de crucile celor doi tâlhari; în cel de-al doilea registru se disting cei 12 apostoli: cel de-al treilea registru prezintă evenimente din viața Mântuitorului.